DAFTAR PEJABAT ESELON

A. SEKRETARIAT

Nama             : VALEANTO SOEKENDRO, S.Sos., M.Si.
NIP                 : 196910291990011001
Pangkat         : Pembina Utama Muda
Gol. Ruang    : IV/c
Esselon          : III b
Jabatan          : Kepala Dinas
 

Nama             : Ir. Fadjar Eko Prijono
NIP                 : 19621027 199002 1 002
Pangkat         : Pembina Tk I
Gol. Ruang    : IV/b
Esselon          : III b
Jabatan          : Sekretaris Dinas

Nama            : ARDI RISTYASMI S.H.MM.
NIP                 : 196612271986032010
Pangkat         : Penata Tingkat I
Gol. Ruang    : IV/a
Esselon          : IVa
Jabatan          : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Nama            : SABARTO,SE.
NIP                 : 196903292007011008
Pangkat         : Penata Muda Tingkat I
Gol. Ruang    : III/b
Esselon          : IVa
Jabatan          : Kasubbag Keuangan

Nama            : Rondian,ST.MT.
NIP                : 19770623 199703 1 002
Pangkat        : Penata Tk I
Gol. Ruang   : IV/a
Esselon          : IVa
Jabatan          : Kasubbag Perencanaan

B. BIDANG BINA MARGA

Nama            : SUPADI, ST.
NIP                 : 19651014 1987091 002
Pangkat         : Pembina
Gol. Ruang    : IV/a
Esselon          : III b
Jabatan          : Kabid Bina Marga

Nama            : EMMI SETYORINI, ST.MT
NIP                 : 19791222 200502 2 003
Pangkat         : Pembina
Gol. Ruang    : III/d
Jafung       : Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda

Nama            : Eko Soedarmadi,SST,MT
NIP                 : 197007151992031009
Pangkat         : Pembina
Gol. Ruang    : IV/a
Jafung         : Teknik Jalan Jembatan Ahli Muda

Nama            : Anisa Ashari, ST
NIP                 : 199507082019022001
Pangkat         : Penata Muda
Gol. Ruang    : IIIa/a
Jafung         : Teknik Jalan Jembatan Ahli Pertama

Nama            : BESTYANDA RISKI IMANDO, ST
NIP                 : 19930752023211015
Pangkat         :
Gol. Ruang    :
Jabatan         : Teknik Jalan Jembatan Ahli Pertama

C. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Nama            : Danang Eko W.,ST.MT
NIP                 : 19771005 200501 1 005
Pangkat         : Pembina
Gol. Ruang    : IV/a
Esselon          : IVa
Jabatan          : Kabid Sumber Daya Air

Nama            : ANTON ZAMRONI, ST
NIP                 : 197704102009021002
Pangkat         : Penata Tingkat I
Gol. Ruang    : III/d
Jafung          : Teknik Pengairan Ahli Muda

Nama            : IMROATUL KHOIRIYAH, ST
NIP                 : 199208202019022001
Pangkat         : Penata Muda
Gol. Ruang    : III/a
Jafung          : Teknik Pengairan Ahli Pertama

Nama            : DAUD PRAYOGO UTOMO, ST
NIP                 : 199503252023211010
Pangkat         :
Golongan     : IX
Jafung P3K   : Teknik Pengairan Ahli Pertama

Nama            : TEGUH PRAMBUDI, ST
NIP                 : 1988050120232111016
Pangkat         :
Golongan     : IX
Jafung  P3K  : Teknik Pengairan Ahli Pertama

D. BIDANG CIPTA KARYA

Nama            : DR.R.Agung Pangarso,ST.MT.
NIP                 : 19760608 200501 1 005
Pangkat         : Penata Tk I
Gol. Ruang    : III/d
Esselon          : III b
Jabatan          : Kabid Cipta Karya

Nama            : AJI MART YOGI, ST.M.Ars
NIP                 : 19920315 200902 1 003
Pangkat         : Penata
Gol. Ruang    : III/d
Esselon          : IVa
Jafung          : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

Nama            : Ngainur Rokhimah,ST
NIP                 : 19801113 201001 2 020
Pangkat         : Penata
Gol. Ruang    : III/c
Esselon          : IV
Jafung          : Pembina Jasa Konstrruksi Ahli Muda

Nama            : Didik Riyadi,ST
NIP                 : 197809122005011007
Pangkat         : Penata Tk I
Gol. Ruang    : III/d
Esselon          :
Jafung          : Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda

Nama            : RISMA NATALIA, ST
NIP                 : 198712202019022001
Pangkat         : Penata Muda
Gol. Ruang    : III/a
Esselon          :
Jafung          : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama

Nama            : YUSFIRA ANISA RAHMA, A.Ars
NIP                 : 19950222023212
Golongan   : IX
Jafung P3K  : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama

E. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Nama            :
NIP                 :
Pangkat         :
Gol. Ruang    :
Esselon          :
Jabatan          : Kabid Cipta Karya

Nama            : FAIZUL MUNA, ST.MT.
NIP                 : 19781122 200501 2 014
Pangkat         : Penata Tk I
Gol. Ruang    : III/d
Esselon          : IV a
Jafung          : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

Nama            : MUHAMAD WISNU ARIWIBOWO S.Ars
NIP                 : 199401162023211009
Pangkat         : Penata Tk I
Golongan     : IX
Jafung P3K   : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

F. BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Nama            : SRI UTAMI, ST.MSi
NIP                 : 19700622 199703 2 007
Pangkat         : Pembina
Gol. Ruang    : IV/a
Esselon          : III b
Jabatan          : Kabid Tata Ruang dan Pertanahan

Nama            : PRASETYO ADI C, ST.MT.MSc.
NIP                 : 19770730 200501 1 005
Pangkat         : Pembina
Gol. Ruang    : IV/a
Esselon          : IV a
Jafung          : Penata Ruang Ahli Muda

Nama            : Yaniar Dian Rismayani,ST
NIP                 : 198202162010012032
Pangkat         : Penata
Gol. Ruang    : IV/c
Esselon          :
Jabatan          : Penata Ruang Ahli Muda

Nama            : ERLANGGA ARIESTA PRIYADI PUTRO, ST
NIP                 : 199103182023211000
Pangkat         : Penata
Golongan     : IX
Jafung P3K   : Penata Ruang Ahli Muda

Nama            : MUHAMMAD IQBAL SUGESTIADI, ST.PWK
NIP                 : 19920807023211020
Pangkat         : Penata
Golongan     : IX
Jafung P3K   : Penata Ruang Ahli Muda

G. UPTD LABORATORIUM BANGUNAN SIPIL DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT DAN RUSUNAWA.

Nama            : Rizki Halima Adenan,ST
NIP                 : 198410252010012028
Pangkat         : Penata
Gol. Ruang    : III/d
Esselon          : IV a
Jabatan          : Ka UPTD

Nama            : JULI NUGROHO,ST
NIP                : 19900711 201502 1 003
Pangkat         : Penata Muda Tk I
Gol. Ruang    : III/b
Esselon          : IV b
Jabatan          : Subbag TU UPTD